Dr.Öğr.Üyesi
İsmail GÜNDOĞDU
Birim
Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölümü
İletişim
(264) 295 60 25